להחזיק כוונה ולשחרר לחץ

להחזיק כוונה של הקשבה.
להרשות לעצמנו לעצור.
להישען אחורה ולהתבונן בסקרנות.
לקחת את הזמן…
לתת ל"עיניים של הלב" להתרגל ולהתחיל לראות.

**
לשחרר לחץ מ-"שורה תחתונה".
לא להיבהל מ"חוסר אפקטיביות" (מה זה בכלל… ??).
להפסיק לרגע לחפש את הצעד המעשי הבא.
להפסיק לרגע לרדוף אחרי התשובה או הפתרון.

**
לאט לאט…
בהרבה עדינות ובהרבה כבוד…
להיות נוכחים עם מה שעולה.
עם מה שבוחר להופיע ולגלות את עצמו בפנינו.

חיים מלאים. היום.