אומרים שאי אפשר

אומרים
שאי אפשר לחצות את אותו הנהר פעמיים.
כאילו שלפגוש, בלי לחצות, אפשר.
אפילו לשבת על אותה גדה של אותו נהר אי אפשר.
רק לשבת.
הנהר לא אותו נהר.
הגדה לא אותה גדה.
אני לא אותו אני.

חיים מלאים. היום.