תורן של הבושה, האשמה וההלקאה העצמית

עכשיו,
אחרי שעשיתי מה שעשיתי
ואחרי שהגבת כמו שהגבת
מגיע תורן של הבושה,
האשמה וההלקאה העצמית.

**
מדהים באיזו קלילות וחדווה,
הן עולות ומופיעות,
משתלטות על מרכז הרחבה,
ממש כאילו זה מקומן הטבעי.

חיים מלאים. היום.