ו' סיון – לחץ

לחץ מסוגים מסוימים ומעבר לכמות מסוימת,
מפחית שמחה, הינו בעל ערך נמוך ואיכות שאינה משרתת.

לחץ מסוגים אחרים ובמינונים אחרים,
יכול לשרת, לתרום ולהיות בעל ערך גבוה.

בעברית, המילה "לחץ",
משמשת לתיאור מגוון רחב של מקרים ומצבים,
חלקם תורמים ומשרתים (גם אם לא תמיד נעימים)
ואחרים מזיקים ופוגעניים.

**
לחץ של המתנה לתוצאות ניתוח מורכב,
אינו דומה
ללחץ לפני מצגת לקבוצת מנהלים,
אינו דומה
ללחץ הגעה בזמן למקום מסוים,
אינו דומה
ללחץ התמודדות עם דבר שטרם פגשנו,
אינו דומה
ללחץ באינטנסיביות גבוהה וחוסר שעות שינה,
אינו דומה
ללחץ משיחה טעונה או מהעברת מסר קשה.

**
אגדות מספרות שלאסקימוסים יש מאות מילים שונות לתיאור שלג.
הערכות שמרניות יותר מעריכות שהמספר עומד על כתריסר.

ידוע ששפה בוראת מציאות ומשפיעה עליה.

יכול להיות שמוגבלות השפה שלנו והשימוש במילה "לחץ"
לתיאור מצבים שונים ולפעמים מנוגדים במהותם,
יוצר בלבול,פגיעה ונזק?

איזה לחץ את/ה חווה עכשיו?

האם זו תחושת אי-נוחות בריאה התורמת לגדילה ולהתפתחות שלך
או כזו שעדיף לעצור ולהפחית?

חיים מלאים. יום יום.