אחריות משותפת

שנינו אחראים.
שנינו יצרנו את המצב הנוכחי.
שנינו ממשיכים ליצור אותו ביחד.
שנינו משפיעים ותורמים.
אף אחד מאיתנו לא אשם.
אף אחד מאיתנו גם לא זכאי.

רוצה להתקדם…?

חיים מלאים. היום.