סילבוס לחיים שלמים

א. להחזיק כוונה.
ב. להקשיב למה שחשוב.
ג. לחפש פתרון שמשרת את כולם.

**
א.
להחזיק כוונה.
Win Win אמיתי.
לרצות שכולם ירוויחו.

**
ב.
להקשיב למה שחשוב.
להיות פתוח.
להקשיב למה שחי ונוכח.
לשאוף להבין באמת.
מעבר למילים.
מעבר לכותרות.
מעבר לדעות ולאמונות שהבאנו מהבית.
מעבר למה שחשבנו או למה שידענו לפני הפגישה.
לחתור למגע.
לחפש חיבור.
עם מה שחשוב באמת.

**
ג.
לחפש פתרון שמשרת את כולם.
גם וגם וגם.
שתומך במה שחשוב באמת.
שמחזיק את הכוונה.
שמקדם חיים.

**
א. להחזיק כוונה.
ב. להקשיב למה שחשוב.
ג. לחפש פתרון שמשרת את כולם.

שלושה שלבים.
עשר מילים.
סילבוס לחיים שלמים.

חיים מלאים. היום.