"רק חמש דקות מזמנך"

המחיר של "הפרעת חמש דקות תשומת לב"* :
(*שאלה קצרה, הודעה נכנסת, מייל, טלפון) :

– אינסופי על הכביש.
– גבוה בקטיעת רצף של חשיבה-עשייה חשובה.
– גבוה בחדירה לאינטראקציה אנושית משמעותית.
– בינוני עד נמוך בהתנהלות יום-יומית שגרתית.
– אפסי בתור שלא מתקדם או בזמן "מת" אחר.

**
לכאורה אלו רק חמש דקות.
או דקה.
או מייל בודד.
או הודעה קצרה.

למעשה,
יכול להיות שזה הרבה מעבר לכך.

חיים מלאים. היום.