אני מרגיש את זה מגיע

אני מרגיש את זה מגיע.
זה כבר ממש קרוב.
מעבר לפינה.
לא יודע מה ואיך
אבל זה כבר כמעט כאן.
אפשר לחוש בזה.
זה משהו אחר.
שונה.

**
יכול להיות שזה כבר פה
ואני פשוט עדיין לא מבחין בזה.
רגע אחד זה לא קיים
וברגע שאחרי אי אפשר שלא לראות את זה.
תרגילי מתיחות של תשומת לב.
משחקי מחבואים של מודעות.

מעניין מה זה…

חיים מלאים. היום.