ט' אב – הלשון והחץ

"נמשל הלשון לחץ, ולמה?
שאם ישלוף האדם החרב שבידו להרוג את חברו,
הוא מתחנן לו ומבקש הימנו רחמים,
מתנחם ההורג ומחזיר החרב לנרתיקה.
אבל החץ, כיוון שירה אותו והלך,
אפילו מבקש להחזירו, אינו יכול להחזיר."
(מדרש שוחר טוב, תהילים, פרשת ק"כ).

**
בשונה מקורנפלקס של יוניליוור
ומסלטים של שמיר,
למילה,
מרגע שהשתחררה לאויר העולם,
לא ניתן לעשות recall.

חיים מלאים. יום יום.