שאלות להיום

שאלות להיום:

מה הכוונה שלך?
מה התפקיד שלך?
מה העבודה שלך?
מי השותפים שלך?
את מי אתה משרת?

**
לבדוק מדי פעם.
להקשיב לתשובה.
לדייק תוך כדי תנועה.
להנות מהדרך.
להכיר תודה.
לחגוג.

חיים מלאים. היום.