לשם מי..? לשם מה..?

חידוד כוונה:

לשם מי אני רוצה לעשות את זה?
לשם מה אני רוצה לעשות את זה?

**
כשניפגש בנושא הסדנה,

האם אני רוצה לעשות זאת לשמי
ומטרתי לסגור עסקה ולבצע מכירה?

או אולי אני רוצה לעשות זאת לשמך
ומטרתי להבין את צרכיך ולסייע כמידת האפשר (אם אפשר)?

**
כשניפגש בישיבת ההנהלה,

האם אני רוצה לעשות זאת לשמי
ומטרתי לשכנע ולהעביר את ההחלטה?

או אולי אני רוצה לעשות זאת לשמנו
ומטרתי לדייק ולמצוא את קו הפעולה המיטבי המשותף?

**
כשניפגש בהמשך היום על קפה,

האם אני רוצה לעשות זאת לשמי
ומטרתי לעזור לך כדי שאני ארגיש משמעותי?

או אולי אני רוצה לעשות זאת לשמך
ומטרתי היא לשרת אותך ולתרום לחייך?

**
כשדיברנו אתמול בעקבות האירוע,

האם דיברתי לשמי,
במטרה להתקרב אליך ולזכות בעוד כמה נקודות?

או אולי דיברתי לשמך,
במטרה להיות אתך ולחזק אותך במסעך ?

**
ואולי גם וגם..?

**
חידוד כוונה:
לשם מי ?
לשם מה ?

לשאול…
לשים לב…
לבחור כוונה…
להחזיק בה ולעשות..

חיים מלאים. היום.