חשבון מערכות יחסים

עפ"י סטיבן קובי (שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד)
בכל אינטראקציה עם אדם כלשהו אנו מפקידים או מושכים מחשבון מערכת היחסים שלנו עם אותו אדם.

**
אלו מערכות יחסים חשובות בחייך?
האם הפקדת לחשבון מערכות היחסים הללו או משכת מהן היום?

כל יום הוא הזדמנות להפקדה או למשיכה.
כל אירוע הוא הזדמנות למשיכה או להפקדה.

אינספור רגעים יומיומיים יוצרים חיים שלמים.

חיים מלאים. היום.