חישוב מסלול מחדש בעשר שאלות

איפה אני נמצא?
מי נמצא איתי?
מה חשוב לי?
לאן אני רוצה להגיע?
איזה "צעד-בא" יקדם אותי לשם?

**

איפה איני נמצא?
מי לא נמצא איתי?
מה פחות חשוב לי?
לאן אני מקווה לא להגיע?
איזה צעד נוכחי תוקע אותי?

חיים מלאים. היום.