יש משהו במה שאת אומרת

יש משהו במה שאת אומרת.
יש בזה משהו.
יש משהו ברעיון שלך או בביקורת שלך.
אני רוצה להקשיב לזה.

ויש גם משהו נוסף.
מעבר לזה.
מעבר לדברים שאת אומרת או חושבת.
מעבר לדרך שבה את רואה את הדברים.

**
גם וגם.

יש בזה משהו.
וגם יש יותר מזה.

מעבר להתגוננות או התקפה.
וגם מעבר לביטול עצמי או להלקאה עצמית.

חיים מלאים. היום.