דברים שאני כבר יודע

דברים שאני כבר יודע ועוד לא מעז לגלות לעצמי.
דברים שאני כבר יודע ומספר לעצמי, אבל עדיין מתאמץ לא לראות.
דברים שאני כבר יודע, מספר לעצמי, רואה, ועדיין בוחר להתעלם מהם, לא לפעול.
דברים שאני כבר יודע, מספר לעצמי, רואה, פועל.

חיים מלאים. היום.