ב' סיון – תסמונות של בני אדם

לחלק מהאנשים יש ADHD.
לאחרים יש IBS.
יש כאלו עם Rett.

אבל לכל האנשים
יש DTBH, DTBS ואפילו DTBU.

תסמונות של בני אדם.

DTBS – Desire To be Seen
DTBH – Desire to be Heard
DTBU – Desire to be Understood

צרכים אנושיים בסיסיים ועמוקים:
להיראות, להישמע, להיות מובנים.

אין צורך בכדורים, תרופות או מכשור מתקדם.
כוונה אותנטית והקשבה אמפטית תעשינה את "העבודה".

חיים מלאים. יום יום.