כג' כסלו – המחיר של משהו

"המחיר של משהו הוא הכמות של מה שנקרא 'חיים'
המוחלפת עבורו, כעת או בטווח הארוך"
– הנרי דיוויד ת'וראו
*****
The cost of a thing is the amount of what I will call life"
"which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run
Henry David Thoreau –

*****
המחיר של משהו אינו סכום הכסף שהוא עולה.
המחיר של משהו אינו כמות הזמן שהוא נמשך.
המחיר של משהו אינו מספר הקולות שהוא מביא.
המחיר של משהו אינו המעמד שהוא מייצר.

המחיר של משהו הוא כמות החיים שהוא נותן, או כמות החיים שהוא לוקח.

*****
את כמות החיים לא ניתן להעריך על פי שווי שוק או למצוא במחירון של יצחק לוי.
כמות החיים היא סובייקטיבית ושונה מאדם לאדם.
כמות החיים היא משהו שמרגישים. שחווים.

ברמה מסוימת, בכל מחשבה, אמירה או פעולה,
אנו מעניקים (כמות של) חיים או נוטלים (כמות של) חיים.
חיים של עצמנו וחיים של אחרים.

חיים מלאים. יום יום.