לתת מילה

גם היום.
גם כשאין חשק.
גם כשהאנרגיה נמוכה.
גם כשהמשאבים מדולדלים.
גם כשזה לא ואוו…

**
כי נתתי מילה.
לעצמי.

**
לפעמים צריך פשוט לעשות את זה.
לאיכות נדאג ביום אחר.

**
לתת מילה ולעמוד בה, זה אחד הצעדים הכי אפקטיביים לבניית אמון.
בינינו לבין אחרים.
בינינו לבין עצמנו.

חיים מלאים. היום.