להשתמש באנשים ולאהוב חפצים

"להשתמש באנשים ולאהוב חפצים
זה חוסר הבנה מוחלט של החיים.
חפצים נועדו לשימוש.
אנשים לאהבה."

**
זהו תרגום שלי לטקסט שקיבלתי הבוקר
במסגרת מסרים יומיים הנשלחים על ידי Sadhguru

"Using people and loving things. This is a complete misunderstanding of life.
Things are for use. People are for love."

חיים מלאים. היום.