הכול בשקל

"הכול בשקל".
ניתן למצוא הרבה דברים בחנויות "הכול בשקל".
אבל לא הכול.
לא לכל מטרה ולא בכל איכות.

**
"הכול בתשעים דקות".
אפשר לעשות הרבה במפגש חד פעמי בן תשעים דקות.
אבל לא הכול.
דברים מסוימים צריכים את הזמן שלהם.

**
חידוד כוונה ותיאום ציפיות יעזרו.
עם עצמך ועם אחרים.

חיים מלאים. היום.