שיעור בענווה

"אם כל החרקים ייעלמו מעל פני האדמה,
בתוך חמישים שנה יבוא הקץ על כל צורות החיים האחרות.
לעומת זאת, אם כל בני האדם ייעלמו מעל פני האדמה,
בתוך חמישים שנה יחל שגשוג עצום של כל צורות החיים האחרות."

– ג'ונאס סאלק, ממציא חיסון הפוליו
בציטוט מתוך הספר "המקום הנכון" מאת ד"ר קן רובינסון.

חיים מלאים. היום.