ל' אב – כששוברים את הכלים

כששוברים את הכלים, הכלים נשברים.
כשמשנים את החוקים, החוקים משתנים.
לפעולות חד-צדדיות, יש (רק ב 100% מהמקרים) השלכות מערכתיות.

פשוט.

חיים מלאים. יום יום.