י"ט תשרי – מילה קטנה גדולה

"עדיין".
מילה קטנה שעושה הבדל גדול.

אין לי מושג איך לפתור את זה.
אין לי מושג איך לפתור את זה עדיין.

אני מנסה לשנות את זה ולא מצליחה.
אני מנסה לשנות את זה ולא מצליחה עדיין.

אנחנו לא מסוגלים לייצר בינינו תקשורת בריאה.
אנחנו לא מסוגלים לייצר בינינו תקשורת בריאה עדיין.

אני לא רואה לאן כל זה הולך.
אני עדיין לא רואה לאן כל זה הולך.

*****
"עדיין".
מילה קצרה.
חמש אותיות.
מחשיבה סטטית לדינמית.
מסגירות לפתיחות.
ממחנק לאוויר.
מוויתור להתמודדות.
מייאוש לתקווה.