" רגיל " זה גדול

" רגיל " זה גדול.
" בינוני " זה גדול מאוד.
" לארג' " זה ענק.

איך את/ה רוצה את הקפה שלך?

**
השפה משנה את התפיסה.
המילים משפיעות על הבחירה.

מה זה מספיק?

חיים מלאים. היום.