אני לא מתווכח

"אני לא מתווכח, אני פשוט מסביר למה אני צודק."

אתמול נתקלתי לראשונה בחולצה עם הכיתוב הזה.

שהיא האחות התאומה של "אני לא מתווכחת, אני פשוט מסבירה למה אתה טועה."

בהערכה גסה ולא מבוססת,
לפחות 95% מאתנו מחזיקים בתפישת העולם הזו,
לפחות מספר פעמים ביום,
לפחות בהקשר של נושא מסוים,
עם חולצה כזו או עם חולצה אחרת…

(* תודה לעובר האורח, לובש החולצה, שעורר חיוך על פני והרשה לי לצלם אותו… *)

חיים מלאים. היום.