הנהג, חוטב העצים ואנחנו

הנהג, חוטב העצים ואנחנו

1. אדם נוסע במהירות במכוניתו ובה נורית הדלק דולקת.
בעוד רגע, כשייגמר לו הדלק הוא ייתקע.
"למה אתה לא עוצר לתדלק?" שואלים אותו…
"אין לי זמן, " הוא עונה, "אני חייב להמשיך לנסוע".

**
2. חוטב עצים מיוזע עובד שעות רבות ביער.
עם הזמן, הגרזן שלו הופך להיות קהה.
הוא משקיע יותר ויותר מאמץ ומצליח לכרות פחות ופחות עצים.
"למה אתה לא משחיז את הגרזן?", שואלים אותו…
"אין לי זמן, " הוא עונה, "אני צריך לסיים לכרות את כל השורה הזו".

**
3. מדהים כל פעם מחדש,
כמה קל לנו לראות את האבסורד בשני המצבים הללו
וכמה קשה לנו לראות את ההקבלה לחיינו.
לראות או לעשות איתה משהו.

חיים מלאים. היום.