בין בחירה לבריחה

לפעמים…
כשאתה בוחר לא להתעסק עם זה, אתה בורח להתעסק במשהו אחר.

לפעמים…
כשאת בוחרת לא לגעת בזה, את בורחת לגעת בדברים אחרים.

לפעמים..
כשאתה בוחר לא להתקרב, אתה בורח ומתרחק.

גם בריחה היא בחירה.
סוג של.
תמיד.

**
איך אתה בוחר היום? איך אתה בורח היום?
מה תרצי לבחור היום? ממה תרצי לברוח היום?

חיים מלאים. היום.