אם רק מישהו היה יכול להבטיח

אם רק מישהו היה יכול להבטיח
שאלו העננים השחורים של לפני הגשם
הכאבים של לפני לידה

**
אם רק מישהו היה יכול להבטיח
אז היה הרבה יותר קל
והרבה פחות כואב

**
ואם לא להבטיח
לפחות להציע
ואם לא להציע
לפחות להיות

אתך
עם זה

חיים מלאים. היום.