שם ופעם

מערכת היחסים שלנו כאן ועכשיו

דברים שעברת וחווית שם ופעם
חיים כאן ועכשיו.
בך.
בי.
בנו.

**
העבר הווה.
חי, פועם, משנה, מתהווה.
מעצב מציאות.
יוצר עתיד.

**
אותו אירוע שחווית אז,
שם ופעם,
שנים לפני שנולדתי,
עדיין כאן. עכשיו.
אתך.
וגם איתי.
איתנו.

בינינו.

חיים מלאים. היום.