כ"ה אלול – תפישות מיושנות

להאמין ש…
המהות העיקרית של ארגון
היא לשרת את בעלי המניות,

זה כמו להאמין ש…
המהות העיקרית של בית – ספר
היא להעניק תעודת בגרות לתלמידים.

חיים מלאים. יום יום.