כב' שבט – להקשיב למטה, לדבר למעלה

שתי מיומנויות מפתח למנהלים ומובילים בדרג ביניים:

**
1) להקשיב למטה
לייצר אמון ופתיחות שיעודדו אנשים לבטא עצמם בחופשיות וללא פחד, למרות ההיררכיה.
לשמוע גם את מה שלא נאמר, גם את מה שבין המילים.
להתחבר לשטח, לדופק הארגוני, למסדרונות ולמה שבאמת קורה.
לגלות סקרנות לנקודות מבט מגוונות ולמסרים העלולים לערער אמונות או תפישות קיימות.
להזמין פרואקטיבית משוב מתמיד, גם כשהוא קשה או לא נעים.

**
2) לדבר למעלה
לבטא עצמך ביושר ובכנות, גם כשהדברים פחות פופולריים.
לעשות זאת בחדות, בבהירות תוך ניצול זמן והזדמנויות שאינם בלתי מוגבלים.
לדבר באומץ מבלי לחשוש מעונש או מתדמית שתדבק בך.
להביע עצמך ברגישות, כך שיהיה ניתן להקשיב לך עם מינימום התנגדות.

חיים מלאים. יום יום.