כד' טבת – עניינים לא סגורים

לעתים, תוך כדי תנועה, אנו צוברים "עניינים לא סגורים".
במשפחה, עם חברים, בקבוצה, בעבודה.
סביב נושא או במערכת יחסים מסוימת.
גם משהו שמתחיל כאירוע פעוט יכול להתפתח ולהתעצם.

"עניינים לא סגורים" משאירים משקעים ומרוקנים אנרגיה.
למרות שהיינו רוצים שהם ייעלמו כדי שנוכל לשים אותם מאחורינו,
ל"עניינים לא סגורים" יש נטייה להיסחב ולהמשיך אתנו הלאה.

"עניינים לא סגורים" כדאי לפתוח, לנקות ואז לסגור באמת.

חיים מלאים. יום יום.