יב' חשוון – הלילה, בשתיים לפנות בוקר

הלילה, בשתיים לפנות בוקר, הוזזו מחוגי השעון שעה אחת אחורה.

בדיוק לפני 24 שעות, השעה היתה אחרת.
בדיוק לפני 25 שעות, השעה היתה זהה.

זה מתאפשר מכיוון שכולנו הסכמנו לכך.
מכיוון שהחלטנו שכך יהיה.
זה אפילו לא נראה לנו מוזר.
זה מתרחש פעמיים בשנה ואפשר לדעת מראש מתי זה יקרה.

באופן טבעי, השמש זרחה הבוקר דקה אחת יותר מאוחר מהדקה שבה היא זרחה אתמול.
אנחנו קראנו לזה 59 דקות מוקדם יותר.
באופן טבעי, השמש שקעה הערב דקה אחת יותר מוקדם מהדקה שבה היא שקעה אתמול.
אנחנו קראנו לזה 61 דקות מוקדם יותר.

*****
אתמול והיום הרבה מאוד מוחות וידיים דאגו לכוון הרבה מאוד שעונים ומערכות.
להתאים אותם למציאות חדשה.
שאנחנו בני האדם, הגדרנו וקבענו.

הגוף שלנו שרגיל ללכת לישון ולהתעורר בשעה מסוימת,
הכלב שרגיל לעשות את צרכיו בשעה מסוימת,
והתינוק שרגיל לאכול בשעה מסוימת,
מבולבלים היום.
מחר הם כבר יתיישרו.
מחרתיים הם יאמינו שזו המציאות.

*****
שעון חורף וזמן אינם אמיתות מוחלטות או תופעות טבע.
הם בסך הכול המצאות, החלטות אנושיות והסכמים לראות דברים בצורה מסוימת.

כמו כסף.
כמו פוליטיקה.
כמו טוב ורע.
כמו מלחמה.
כמו שלום.

חיים מלאים. יום יום.